Działalność dydaktyczna

 • 28-29.04.2020 Konferencja on line Gotowi na wszystko, prowadzenie wykładu: ,,Periodontologiczne stany nagłe w codziennej praktyce stomatologa’’, organizator Forum Media.
 • 18-19.10.2019 Jachranka, Konferencja Days For Dentists, prowadzenie wykładu: ,,Nałogowy palacz papierosów w gabinecie stomatologa’’, organizator Forum Media.
 • 12.04.2019 Lublin IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku, prowadzenie wykładu:,,Związek choroby przyzębia ze zdrowiem ogólnym’’( A.Pawlik, A.Sommerlik Biernat).
 • 30.03.2019 Warszawa, kurs doskonalący ,,Stomatolog ogólnie praktykujący w centrum leczenia periodontologicznego’’ , organizator Forum Media.
 • 19.10.2018 Jachranka, Konferencja Days For Dentists, prowadzenie wykładu ,,Dieta i jej suplementy w leczeniu chorób przyzębia’’ , organizator Forum Media.
 • 25.11.2017 Wisła, Konferencja IV Andrzejki Stomatologiczne 2017, prowadzenie wykładu: ,,Gerostomatologia inaczej’’, organizator Śląska Okręgowa Izba Lekarska ( Komisja Stomatologiczna).
 • 21.10.2017 Jachranka, Konferencja Days For Dentists, prowadzenie wykłądu ,,Fascynujący świat ultradźwięków’’, organizator Forum Media.
 • 29.09.2017 Polańczyk, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Stomatologiczne klimaty nad Soliną , XXX-lat krośnieńskiego Oddziału, prowadzenie wykładu ,, Dylematy decyzji terapeutycznych-periodontologiczny punkt widzenia’’ (sesja dla lekarzy stomatologów), prowadzenie seminarium ,,Fascynujący świat ultradźwięków’’- sesja dla higienistek i asysyentek, organizator Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.
 • 10.06.2017 Serock , Konferencja III Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, prowadzenie wykładu ,,Dylematy decyzji terapeutycznych-periodontologiczny punkt widzenia’’, organizator Warszawska Izba Lekarska.
 • 26.11.2016 Wisła , Konferencja III Andrzejki Stomatologiczne 2016, prowadzenie wykładu ,,Dylematy decyzji terapeutycznych-periodontologiczny punkt widzenia’’, organizator Śląska Izba Lekarska.
 • 5.11.2016 Częstochowa, V Konferencja Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej, prowadzenie wykładu ,,Higiena jamy ustnej a zdrowie ogólne’’, sponsor wykładu: Philips Oral Care.
 • 21.10.2016 Jachranka Konferencja Days For Dentists, prowadzenie wykładu ,,Zdrowie przyzębia a zdrowie ogólne’’, organizator Forum Media.
 • 24.10.2015 Warszawa, Konferencja Days For Dentists prowadzenie wykładu ,,Dylematy decyzji terapeutycznych-periodontologiczny punkt widzenia’’, organizator Forum Media,
 • 23.10.2015 Zabrze, V Konferencja Higienistek Stomatologicznych Szkół Policealnych, prowadzenie wykładu ,,Higiena jamy ustnej w szczególnych sytuacjach’’, sponsor wykładu: Philips Oral Care.
 • 10.10.2015 Częstochowa , IV Konferencja Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej, prowadzenie wykładu ,,Fasycynujący świat ultradźwięków’’, sponsor wykładu: Philips Oral Care.
 • 12.09.2015 Poznań, Kongres CEDE, prowadzenie wykładu ,,Fala zmian w higienie jamy ustnej’’, sponsor wykładu Philips OralCare.
 • 18.10.2014 Warszawa, Konferencja Days For Dentists, prowadzenie wykładu: ,,Wybrane aspekty gerostomatologii w codziennej praktyce stomatologa’’, organizator Forum Media,
 • 11.10.2014 Częstochowa, II Kongres Polskiego Towarzystwa Higieny Stomatologicznej, prowadzenie wykładu ,,Higiena jamy ustnej w szczególnych sytuacjach’’, sponsor wykładu: Philips Oral Care
 • 16.11.2013 Warszawa, V Ogólnopolska Konferencja Stomatologów ,,Poszerzamy horyzonty’’, prowadzenie wykładu: ,,Wybrane aspekty gerostomatologii w codziennej praktyce stomatologa’’, organizator Forum Media.
 • 26.02.2013 Tychy , prowadzenie wykładu ,,Higiena jamy ustnej na co dzień i w szczególnych sytuacjach” w Niepublicznej Policealnej Szkole Farmaceutycznej ,,Medan”, sponsor: Pierre Fabre Medicament.
 • 2008-2011 prowadzenie ,,Programu edukacyjnego” dla stomatologów, w ramach prenumeraty czasopisma Twój Przegląd Stomatologiczny, Wydawnictwo Elamed, Katowice
 • 5 marzec 2011, Kraków, Targi Krakdent, Sesja dla Asystentek i Higienistek Stomatologicznych, prowadzenie wykładu ,,Profialktyka periimlantitis z punktu widzenia asystentki i higienistki stomatologicznej”.
 • 1 wrzesień 2010, Forum Farmaceutyczne, Kraków, prowadzenie wykładu ,,Profesjonalna higiena jamy ustnej”, sponsor Pierre Fabre Medicament
 • Kwiecień/maj 2008, kwiecień/maj 2009, kwiecień/maj 2010 prowadzenie serii wykładów na temat: ,,Profesjonalna higiena jamy ustnej” dla słuchaczy Wydziału Farmacji w Medycznej Szkole Policealnej, Warszawa, ul.Rakowiecka, oraz w Niepublicznej Policealnej Szkole Farmaceutycznej ,,Medan”, Tychy, pl.św.Anny 4